پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی در مأرب و الجوف؛ تداوم حمله سعودی‌ها به غیرنظامیان