علاءالدین تخریب نشد/ شهرداری منتظر مجوز دادگاه برای تخریب است