مافی: سیاست‌های کلی انتخابات تاثیر بسزایی در آینده کشور و کاهش حواشی سیاسی دارد