تحویل هواپیما به ایران منوط به مذاکرات ایران‌ایر با بوئینگ و ایرباس است