حمایتهای تاثیرگذار بین‌المللی در حل بحران سوریه نقش دارد