اهداف روسیه و آمریکا در سوریه متفاوت است/ شرط موفقیت در دمشق چیست