اهدای 570 واحد خون در تاسوعا و عاشورای حسینی در همدان