کاهش 1000 هکتاری سطح زیر کشت گندم آبی در چهارمحال و بختیاری