ارتش سوریه مواضع تروریست ها را در ریف دمشق گلوله باران کرد