دولت کویت استعفا کرد/پارلمان هم به زودی منحل می‌شود