اردوغان: در موصل می مانیم/ قصد نداریم از بعشیقه خارج شویم