بارزانی: پیشمرگ‌ها در نبرد موصل به دور از رویکردهای حزبی مشارکت می‌کنند