نارندرا مودی: حامیان تروریسم نیز مانند خودِ تروریست‌ها تهدید محسوب می‌شوند