الحشد الشعبی: عملیات شناسایی در موصل به پایان رسید