امکان صادرات کالاهای اموال تملیکی از جمله خودرو و لوازم خانگی به کشور آذربایجان فراهم است