زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی مشخص شد