بانک‌ها برای تبادل خدمات دلاری با بانک‌های خارجی چه نکاتی را باید رعایت کنند؟