نسل چهارم «کوراندو» با سیستم محرک الکتریکی +تصاویر