شمار کشته شدگان عاشورای خونین در نیجریه به 18 نفر رسید