زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد