ایندیپندنت: کلینتون و دولت آمریکا از همان ابتدا می‌دانستند ریاض و دوحه بودجه داعش را تأمین می‌کنند