فروش رادارهای آمریکایی به کویت در قراردادی به ارزش 194 میلیون دلار