بخشنامه پنج بندی بانک مرکزی/تاکید بر تعهدات برجامی در مراوده با بانک‌های بین‌المللی