آمادگی برای تولید هزار واگن در سال/ دنبال ناز خارجی‌ها نباشیم