انقلاب اسلامی ایران به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است