پیام وزیر امور خارجه ایران به همتای اردنی وی ابلاغ شد