از اظهارات تند ارجمند درباره «مختارنامه» تا حاشیه‌های «شهرزاد»