سه نماینده عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در جلسه بعدی فراکسیون امید انتخاب می شوند