احمدی‌نژاد قسم خورده بود که قالیباف را از هستی ساقط می‌کند