رئیس شورای سیاسی یمن خطاب به سازمان ملل: به نسل‌کشی ملت ما پایان دهید