ویدیو/ سوخو 33 و تمساح روسی، سوار بر پشت ناو هواپیمابر