ترفند نخ‌نما شده تکفیری‌ها برای جلوگیری از آزادسازی حلب