نماینده مردم سمیرم: سیاست های کلی انتخابات با طرح ها و لوایح عملیاتی شود