پژوهشگران در تلاش برای انتقال اطلاعات با سرعت یک ترابیت بر ثانیه هستند