صبح امروز؛ ناوگروه نیروی دریایی ارتش به بندر باکو اعزام شد