همایش گرامیداشت روز روستا و عشایر آبان ماه برگزار می شود