بمباران مواضع تروریستهای داعش در جنوب دیر الزور سوریه