عقب‌گرد ۳۱۷ واحدی شاخص کل بورس/ بازار متعادل در روز تسویه اعتباری