اختلالات ژنتیکی؛ عامل بروز و شیوع معلولیت‌ها/ تشکیل دومین جلسه شورای عالی معلولان