انفجار انتحاری در بغداد دو کشته و چهار زخمی برجای گذاشت