اتحادیه اروپا درصدد اتهام‌زنی به روسیه و تحریم سوریه است