قوه قضاییه موضوع واگذاری املاک در شهرداری را پیگیری کند