وکلای نجفی خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شدند