درگیری میان نیروهای افغانستان و طالبان در ولایت فاریاب