رئیس پارلمان کویت خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد