فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم: اجازه نفوذ به آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم نمی‌دهیم