درخواست نماینده نزدیک به پایداری از روحانی/ در انتخابات ۹۶ وارد نشوید