نود درصد تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان برای ۳۰ نفر/بدهی ۳هزار و ۹۰۰ میلیاردی فقط یک نفر به بانک