بازداشت 12 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری رود اردن