جنگنده‌های متجاوزان سعودی - آمریکایی شهرستان صرواح یمن را بمباران کردند